Adatvédelmi nyilatkozat

Az Abroncsdepo Kft., mint a honlap üzemeltetője (továbbiakban: Üzemeltető) tiszteletben tartja a hatályos adatvédelmi jogszabályokat, az oldalon regisztráló tagok és a honlap egyéb látogatói (továbbiakban: Felhasználók) személyes adatainak védelme érdekében. Az Üzemeltető a szabályok kialakításakor, illetve a honlap üzemeltetési feltételeinek meghatározása során különös tekintettel volt az alábbi törvényekre:

  • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
  • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről;
  • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

Felhasználó az Üzemeltető internet oldalain történő regisztrációval, és a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető Felhasználó adatait a webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódóan elvégezendő szerkesztési munkálatok, piackutatás, közvetlen üzletszerzés, reklámküldés, az online vásárlókkal létrejött szállítási szerződés teljesítése, illetve hírlevél formájában az esetleges akciókról való tájékoztatása érdekében a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett felhasználja.

Adatvédelmi nyilatkozata értelmében az Üzemeltető a tudomására jutott, Felhasználók által közölt, személyes adatokat, az adatközlő hozzájárulása nélkül nem adja ki harmadik fél részére (ide nem értve a jogszabályból eredő adatszolgáltatási kötelezettséget.).

A kitöltött kérdőívekről, adatlapokról kizárólag csak anonim összesített elemzéseket tesz közzé, vagy olyan összesített formában adja át azokat harmadik fél részére, amelyek nem tartalmazzák a felhasználók azonosítására alkalmas adatokat. Harmadik fél részére ellenszolgáltatás fejében sem adja tovább a regisztrációnál megadott személyes adatokat, illetve az így létrejövő címlistát, tehát nem járul hozzá a címlistákkal, adatokkal történő kereskedéshez.

A honlapon elhelyezett, más weblapokra mutató linkek, hivatkozások üzemeltetőinek eljárásait nem ellenőrizheti az Üzemeltető, így az ottani adatközlésekért sem tud felelősséget vállalni. Nem felelős azok tartalmáért, titokvédelmi eljárásaikért. A külső hivatkozások honlapon történő elhelyezése sem jelenti azt, hogy bármilyen kapcsolatban áll a hivatkozott honlap üzemeltetőivel, vagy egyetért szolgáltatásaikkal, esetleg az oldalaikon elhelyezett tartalommal.

Az Üzemeltető kizárólagos tulajdonosa a honlapon található tartalmi, technológiai elemeknek. A honlapon található információk teljes vagy részleges után közlése kizárólag az Üzemeltető előzetes írásos beleegyezésével történhet.

A honlap egyes részei csak regisztráció után érhetőek el. A regisztráció során megadott személyes adatok az Üzemeltető nyilvántartásába kerülnek. A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése a fent hivatkozott jogszabályoknak megfelelően történik.

Üzemeltető kijelenti, hogy kéretlen reklámleveleket (spam) nem küld a regisztrált felhasználók számára. Hírlevele tartalmazhat reklámokat, melyek tevékenységével kapcsolatosak azonban az Üzemeltető leiratkozási lehetőséget biztosít minden egyes hírlevél végén leiratkozó link segítségével. Valamint eleget tesz a Felhasználók Üzemeltető részére elektronikus levélben jelzett leiratkozási kérelmének is, ezen kéréseket Üzemeltető legfeljebb 5 munkanapos feldolgozási időn belül teljesíti.

Az adatközlés önkéntes, bármely Felhasználó bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni a Trendyevent Kft. 1087 Budapest, Könyves K. krt. 76. címre, vagy az akciosgumi@akciosgumi.hu email címre küldött levélben. A Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk.

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu